بازدیدها: ۶۱۴

ناظم محصولی کاملاً بومی از شرکت اینتلیکام است که با هدف سهولت در پیکربندی تجهیزات سیسکو، امن سازی و بهبود تنظیمات موجود در آن و استقلال مسئولین تجهیزات سیسکو در سازمان در انجام امور پایه ای طراحی شده است. کارشناسان اینتلیکام، با شناخت چالش ها و مشکلات مربوط به مدیریت زیرساخت ارتباطی آن ها، وابستگی مسئولین سازمان ها را در مرتفع نمودن پایه ای ترین نیازها جهت انجام تغیرات در پیکربندی تجهیزات، در شرایط ضروری و فورس ماژور، از ابتدایی ترین مشکلات دانسته و به همین منظور،  محصولی را طراحی و تولید نمود که با تبدیل دانش تخصصی در حوزه ی پیکربندی تجهیزات سیسکو به یک واسط کاربری قابل فهم، مسئولین و کارشناسان انفورماتیک سازمان ها، بدون نیاز به داشتن دانش تخصصی، جهت انجام تغییرات و تنظیمات پایه ای در پیکربندی تجهیزات سیسکو به صورت مستقل قادر به رفع نیازهای مذکور باشند.

برخی از ویژگی های برجسته این محصول عبارتند از:

 • داشبورد نظارت و مدیریتی
 • امکان اتصال با استفاده از Telnet و SSH
 • امکان اتصال با استفاده از کنسول
 • پیکربندی VLAN
 • پیکربندی کامل اینترفیس
 • پیکربندی استخر IP (IP Pool)
 • پیکربندیNAT (Network Address Translation)
 • پیکربندی STP
 • پیکربندی DHCP
 • پیکربندی Routing
 • پیکربندی لیست کنترل دسترسی Standard  (Standard ACL)
 • پیکربندی لیست کنترل دسترسی Extended  (Extended ACL)
 • پیکربندی VPN با پروتکل PPTP
 • پیکربندی SNMP و مشاهده گراف مصرف منابع تجهیز
 • پیکربندی کاربران و تخصیص سطح دسترسی گروه­ های کاربری
 • امن ­سازی پایه تجهیز با استفاده از یک کلیک
 • پیکربندی Port-Security
 • پیکربندی Syslog
 • پیکربندی Radius
 • ذخیره ­سازی تغییرات در دیتابیس MySQL
 • ثبت رویدادها و تنظیمات کاربران ناظم
 • امکان مشاهده­ ی مصرف هر یک از اینترفیس­ ها به صورت گراف
 • امکان مشاهده­ ی جدول ARP و MAC
 • امکان مشاهده­ ی تنظیمات کلیه­ ی کاربران توسط مدیر
 • ترسیم و نمایش هوشمند توپولوژی و ارتباطات تجهیزات
 • نمایش میزان ترافیک ورودی و خروجی هر اینترفیس
 • امکان ایجاد و ویرایش EtherChannel
 • ذخیره ­سازی و ضبط تنظیمات و رویدادها در دیتابیس
 • پیکربندی TFTP و پشتیبان­ گیری از پیکربندی تجهیز
 • امکان ذخیره ­ی جداول پویا مانند (MAC) با فرمت CSV
 • پشتیبانی از پیکربندی Nexus-Switch ها در نسخه­ ی بعدی
 • پشتیبانی از پیکربندی تجهیزات ASA سیسکو در نسخه­ های آتی
 • عدم نیاز به دانش فنی و تخصصی عمیق
 • راهنمای کاربری و مدیریتی
 • امکان تعریف دیتابیس جدید یا تغییر آن
 • امکان پیکربندی چندین تجهیز همزمان
 • به ­روزرسانی خودکار