نگهداری از شبکه های کامپیوتری، محافظت از اطلاعات سازمانی، رفع خطاهای سیستمی کاربران، نگهداری از سرویس های موجود و … از جمله وظایفی است که متخصصین IT و Network در یک سازمان بر عهده دارند. حضور تیم پشتیبانی و نگهداری از شبکه به صورت راه دور Remote و حضوری در دنیای امروزی که تمامی ارزش ها مبتنی بر ارتباطات و اطلاعات می باشد بسیار حائز اهمیت است.

امروزه با توجه به نیاز سازمان ها و شرکت ها به پیاده سازی و نگهداری از بسترهای فناوری اطلاعات، نیاز آنها به وجود افراد متخصص در این حوزه نیز آشکار می گردد. رشد علم IT و افزایش استفاده از تکنولوژی در امور کاری، افزایش سرعت عملکرد کاربران، بهبود نتایج فعالیت ها، افزایش دقت در اجرا و … مدیران را واداشته تا با این جریان همسو شده و خود را در مسیر این تغییرات قرار دهند. از طرفی با توجه به اینکه نگهداری از شرایط ایجاد شده و تغییرات اعمال شده در بستر سازمان، نیازمند دانش مربوطه می باشد، نیاز به افراد متخصص و افرادی که بتوانند در شرایط حاد، سازمان را در وضعیتی امن حفظ نمایند بسیار محسوس خواهد بود.

تیم پشتیبانی شبکه، ستونی مستحکم برای سازمان
اگر یک سازمان را متشکل از مدیران و نیازهایشان، کارمندان، کاربران و درخواست ها و خطاهایشان و سرورهای متعدد و شرایط مختلف نگهداری ازآنها در نظر بگیریم مسلما نمی توانیم اهمیت حضور تیم پشتیبانی جهت رفع نیازها، برطرف نمودن خطاها و نگهداری از سرورها را نادیده بگیریم. حال تصور کنید همین سازمان دچار حملات ویروسی، هک، Ransomware، باجگیرها و … نیز شده باشد و شخصی جهت رفع مشکلات به وجود آمده حضور نداشته باشد! یقینا مدیران چنین سازمانی باید تمام زمان و انرژی خود را صرف بررسی و رسیدگی به مشکل به وجود آمده نمایند.

در اصول مدیریتی، تفویض اختیارات، کاهش استرس و تمرکز بر تصمیم گیری های هسته ای، از جمله اصول مهم به شمار می رود. شاید بتوان با جرات گفت بیش از 70 درصد شرکت ها، سازمان ها و ارگان های کشور با اسکلتی از فناوری اطلاعات شکل گرفته اند. پس استحکام این اسکلت و حفظ و نگهداری از آن دارای اهمیت بسیار بالایی خواهد بود. مادامی که مدیران تیم متخصصی را به منظور حفظ، نگهدرای و پشتیبانی از این اسکلت در نظر نگیرند، باید انرژی خود را صرف نگرانی و استرس به وجود آمدن شکافی در آن کنند.

این روزها اهمیت وجود تیم پشتیبانی و نگهداری از شبکه های کامپیوتری که بتواند در هر زمان با مانیتور نمودن Network یک سازمان یا شرکت، رخدادهای آن را رصد و بررسی نموده، در برابر حملات امنیتی از آن محافت کند، به صورت حضوری و یا از راه دور همراه کاربران باشد تا خطاهای به وجود آمده را برطرف نماید، بر تمامی مدیران و کاربران آشکار شده است.