ناظم محصولی کاملاً بومی از شرکت اینتلیکام است که با هدف سهولت در پیکربندی تجهیزات سیسکو، امن سازی و بهبود تنظیمات موجود در آن و استقلال مسئولین تجهیزات سیسکو در سازمان در انجام امور پایه ای طراحی شده است. کارشناسان اینتلیکام، با شناخت چالش ها و مشکلات مربوط به مدیریت زیرساخت ارتباطی آن ها، وابستگی مسئولین سازمان ها را در مرتفع نمودن پایه ای ترین نیازها جهت انجام تغیرات در پیکربندی تجهیزات، در شرایط ضروری و فورس ماژور، از ابتدایی ترین مشکلات دانسته و به همین منظور،  محصولی را طراحی و تولید نمود که با تبدیل دانش تخصصی در حوزه ی پیکربندی تجهیزات سیسکو به یک واسط کاربری قابل فهم، مسئولین و کارشناسان انفورماتیک سازمان ها، بدون نیاز به داشتن دانش تخصصی، جهت انجام تغییرات و تنظیمات پایه ای در پیکربندی تجهیزات سیسکو به صورت مستقل قادر به رفع نیازهای مذکور باشند.


برخی از ویژگی های برجسته این محصول عبارتند از:


داشبورد نظارت و مدیریتی

امکان اتصال با استفاده از Telnet و SSH

امکان اتصال با استفاده از کنسول

پیکربندی VLAN

پیکربندی کامل اینترفیس

پیکربندی استخر IP (IP Pool)

پیکربندیNAT (Network Address Translation)

پیکربندی STP

پیکربندی DHCP

پیکربندی Routing

پیکربندی لیست کنترل دسترسی Standard  (Standard ACL)

پیکربندی لیست کنترل دسترسی Extended  (Extended ACL)

پیکربندی VPN با پروتکل PPTP

پیکربندی SNMP و مشاهده گراف مصرف منابع تجهیز

پیکربندی کاربران و تخصیص سطح دسترسی گروه­ های کاربری

امن ­سازی پایه تجهیز با استفاده از یک کلیک

پیکربندی Port-Security

پیکربندی Syslog

پیکربندی Radius

ذخیره ­سازی تغییرات در دیتابیس MySQL

ثبت رویدادها و تنظیمات کاربران ناظم

امکان مشاهده­ ی مصرف هر یک از اینترفیس­ ها به صورت گراف

امکان مشاهده­ ی جدول ARP و MAC

امکان مشاهده­ ی تنظیمات کلیه­ ی کاربران توسط مدیر

ترسیم و نمایش هوشمند توپولوژی و ارتباطات تجهیزات

نمایش میزان ترافیک ورودی و خروجی هر اینترفیس

امکان ایجاد و ویرایش EtherChannel

ذخیره ­سازی و ضبط تنظیمات و رویدادها در دیتابیس

پیکربندی TFTP و پشتیبان­ گیری از پیکربندی تجهیز

امکان ذخیره ­ی جداول پویا مانند (MAC) با فرمت CSV

پشتیبانی از پیکربندی Nexus-Switch ها در نسخه­ ی بعدی

پشتیبانی از پیکربندی تجهیزات ASA سیسکو در نسخه­ های آتی

عدم نیاز به دانش فنی و تخصصی عمیق

راهنمای کاربری و مدیریتی

امکان تعریف دیتابیس جدید یا تغییر آن

امکان پیکربندی چندین تجهیز همزمان

به ­روزرسانی خودکار