سامانه‌ی امن مدیریت و اشتراک‌گذاری فایل در شبکه‌های سازمانی

بازدیدها: ۵۹۸ سندیار، سامانه ای است که با استفاده از آن، امکان نگهداری، اشتراک گذاری، تخصیص مجوزهای دسترسی، مشاهده ی بر خط مستندات، آرشیو، جستجوی اسناد و اطلاعا رسانی از ثبت سند جدید به کاربران مرتبط را در اختیار مجموعه ادامه مطلب …