آسیب‌پذیری بسیار بحرانی در سرویس DNS ویندوز

بازدیدها: ۴۵۸روز July 14 2020 (24 تیر ۱۳۹۹) مایکروسافت خبر از وجود یک آسیب پذیری بحرانی (Critical) در سرویس DNS این شرکت داد، این آسیب پذیری با امتیاز آسیب پذیری ۱۰ از ۱۰ (CVSS Score) و با شناسه CVE-2020-1350 معرفی ادامه مطلب …